Ревюта, Уреди

Пречиствател на въздух Philips

 Възможно е да чувате по телевизията израза “нива на фини прахови частици” и “повишено запрашаване”, но какво означава това и на какво влияе? Съгласно Световната здравна организация  няма нива на замърсяване на въздуха, които могат да бъдат считани за “безопасни”, а връзката между замърсения въздух и дихателните и сърдечно-съдови заболявания е добре известна. С особена тежест е вдишването на… Още Пречиствател на въздух Philips