Алуминий в дезодорант против изпотяване – източници

Коментари

Препоръката на LabMuffin е да започнете с тези източници на информация – повечето са със свободен достъп и написани на достъпен език  

Ревюта

Това са научни ревюта, ако искате повече технически детайли 

Забележка: Инвитро изследванията са : The in vitro studies are summarised in the above reviews.

Изследвания сред човешката популация 

Това са основни изследвания, проведени върху хора. Тъй като е неетично да се третират хора с нещо потенциално карциногенно, това са анализи на навиците на хора, които не са диагностицирани с рак на гърдата.  

Изследвания на човешки тъкани HUMAN TISSUE STUDIES

These are the primary studies done on samples of tissue or bodily fluids from people with breast cancer.